Algemene Leden Vergadering 2019

Op dinsdag 29 januari was de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Deze avond is onder andere het financiële jaar 2018 afgesloten, is de begroting voor 2020 vastgesteld en is het vernieuwde sponsorplan besproken.

Ook zijn er wijzigingen binnen het bestuur: Sharon van Sprundel is toegetreden tot het bestuur en Patricia van Gaal en Ilona van Aert hebben hun bestuurstaken overgedragen.

Het volledige bestuur van Badminton Club Zundert bestaat per 1 februari 2019 uit:
– Linsey Mutsters: Voorzitter
– Kiki Aerts: Secreatris en Competitieleider
– Fred Paludanus: Penningmeester
– Marcel Domen: Jeugdleiding
– Sharon van Sprundel: Jeugdleiding
– Lars Vermeiren: Algemeen bestuurslid (sponsoring)
– Daniël Tijs: Algemeen bestuurslid (verschillende commissies)

De notulen van deze vergadering ontvangt ieder lid per email.