Historie

Badminton Club Zundert is als vrienden club opgericht op 2e Kerstdag 1976 door een stuk of 10 mensen, waaronder onze eerste voorzitter Frans Korsmit. Zij begonnen in de gymzaal aan de Turnstraat te spelen. In de zomer van 1978, toen sporthal Onder de Mast in aanbouw was, hebben zij een vergadering uitgeschreven om de club om te vormen tot een open vereniging. Deze vergadering is gehouden in cafe de Ossekop begin juni 1978.

De oprichting

Daar is een voorlopig bestuur gevormd onder leiding van Frans Korsmit als voorzitter en Harry Willekens als secretaris. Op deze vergadering is o.a. Piet Oerlemans toe getreden tot het bestuur. In de zomer is de inschrijving van nieuwe leden begonnen en is het bestuur gecompleteerd. De Nederlandse Badminton Bond afd Noord-Brabant – in de persoon van Daan van Altenburg – heeft de nieuwe vereninging ondersteund bij het opstellen van statuten en een huishoudelijk reglement.
Eind september – begin oktober 1978 was de sporthal klaar en zijn we in de hal gaan spelen. Daan van Altenburg werd aangesteld als onze eerste trainer. In dit najaar werden de statuten bekrachtigd en is het bestuur formeel gekozen door de ALV en per 1 januari 1979 is de laatste stap gezet door de aanmelding van de club bij de NBB.

BCZ speelde op dinsdag in het vroege blok tot 20.30 uur in de sporthal en op vrijdag in het late blok vanaf 20.30 uur. Zowel op dinsdag als op vrijdag speelden de zaalvoetballer na c.q. voor ons.Voor deze verdeling is door de gemeente in samenspraak met de toenmalige Sportraad zeer bewust gekozen om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om te sporten in de hal. Wie op dinsdag niet kan, kan mogelijk wel op vrijdag en vice-versa.

De tijd van wachtlijsten

Aan belangstelling was er geen gebrek. Reeds in het najaar van 1978 moest het bestuur een ledenstop invoeren en een wachtlijst aanleggen. Die wachtlijst was zo lang dat mensen die van de dokter een medische indicatie kregen met voorrang lid konden worden, maar ook dat betekende toch nog vaak wachten. In de piek in 1979 was de wachttijd 9 maanden. Ook bij de jeugd was er een ledenstop met een wachtlijst. Omdat BCZ op dinsdag het vroege blok had, heeft het bestuur toen besloten om vroeger te beginnen, omdat de jeugd anders nauwelijks aan spelen toekwam. Dat betekende dat de jeugd om 17.00 uur begon. Alle competitie wedstrijden moesten in het weekeinde gespeeld worden in extra uren op de zaterdag en zondag en ook dat was vaak een geregel en geknok om de uren. Vanwege de drukte bij alle sporten heeft de gemeente de openstelling van de hal wat aangepast; onder andere door de sluiting op 23.00 uur te zetten ipv 22.30 uur.

Begin jaren tachtig werd het wat minder hectisch, maar het beleid van een vroeg en een laat blok is nooit veranderd. Pas veel later gaf de zaalvoetbal aan geen behoefte meer te hebben aan de dinsdag ivm teruglopende aantallen leden en heeft BCZ die tijd overgenomen, zodat ook voor de jeugd wat betere tijden beschikbaar kwamen.