Vacatures bestuur

Per februari 2019 hebben we openstaande vacatures binnen Badminton Club Zundert. Patricia en Ilona hebben besloten zich na het huidige termijn niet herkiesbaar te stellen als secretaris en jeugdleider.

Hierdoor is Badminton Club Zundert is op zoek naar:

Secretaris (m/v)

Vind jij het leuk om verantwoordelijk te zijn voor het verzamelen, ordenen en archiveren van informatie? Wij zoeken nog een secretaris! Wat wordt er van je verwacht:

– Behandelt in- en uitgaande post, ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt;
– Notuleert bij diverse vergaderingen en verzorgt de actiepuntenlijst;
– Verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur voor o.a. de gemeente en zaalhuuraanvraag;
– Verwerkt de aan- en afmeldingen in de ledenlijst, bij de badmintonbond en de Kamer van Koophandel;
– Je bent aanwezig bij alle vergaderingen (ca. 3 bestuursvergaderingen, 1 algemene ledenvergadering per jaar).

Jeugdleider (m/v)

Vind je het leuk om onze jeugdleden meer te leren over badminton? Dan is jeugdleider bij Badminton Club Zundert echt iets voor jou. Dit wordt er van je verwacht:

– Je ondersteunt bij de jeugdtrainingen;
– Je zorgt ervoor dat alle jeugdleden plezier hebben in badminton;
– Je bent een aanspreekpunt voor jeugdleden en hun ouders/verzorgers;
– Je helpt mee met het organiseren van activiteiten (o.a. toernooien, vriendjestraining);
– Je bent aanwezig bij alle vergaderingen (ca. 3 bestuursvergaderingen, 1 algemene ledenvergadering per jaar).

Algemeen bestuurslid (m/v)

Lijkt het je leuk om het bestuur van Badminton Club Zundert te versterken? Dan is de positie van algemeen bestuurslid wellicht iets voor jou. Dit wordt er van je verwacht:

– Je vind het leuk om samen met de andere bestuursleden de toekomst van Badminton Club Zundert te bepalen;
– Je denkt mee met alle zaken die spelen binnen het bestuur en ondersteunt de voorzitter, penningmeester en jeugdleider bij hun bestuurswerkzaamheden;
– Je bent aanwezig bij alle vergaderingen (ca. 3 bestuursvergaderingen, 1 algemene ledenvergadering per jaar).

Wat bieden wij:

– Een gezellige club;
– Inspirerende en gedreven collega’s in het bestuur en daarbuiten;
– Extra invloed op het reilen en zeilen binnen de vereniging;
– Ruimte voor het inbrengen van eigen ideeën;
– Een extra ervaring die het vermelden waard is op je CV.

Heb je interesse in één van bovenstaande functies of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Linsey.

Bluedesk_CRM_Vacatures

Nieuws Sportvisie Gemeente Zundert

Nieuwsbrief november 2018

Sport heeft prioriteit
Een toekomstbestendige sportinfrastructuur in de gemeente Zundert is één van de zes bestuursprioriteiten van de gemeenteraad. Daar ben ik als wethouder blij mee. In een gezonde en leefbare samenleving is sport essentieel. De gemeente moet dat faciliteren. Het onderhoud moet op orde zijn. Zelfbeheer op maat van de vereniging en in samenspraak met de vereniging, maken daar onderdeel vanuit. We moeten toewerken naar multifunctionele accommodaties. Op 23 oktober heeft de Raad het tijdspad voor deze zes bestuursprioriteiten goedgekeurd. Hieronder lees je daar meer over. Ook goed nieuws: op 6 november heeft de Raad de begroting 2019 vastgesteld en dat betekent dat de Raad ruim 200.000 EUR extra ter beschikking heeft gesteld voor het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties. Ik ben daar blij mee en ik hoop dat we daarmee bouwen aan de vertrouwensband tussen gemeente en sportvereniging. Laten we er samen onze schouders onder zetten.

Met sportieve groet, 
Twan Zopfi, wethouder Sport 

Gastheren voor de sporthallen
Bij het project Zelfbeheer binnensport gaan we met ingang van 2019 de verantwoordelijkheid voor het dagelijkse sporthalbeheer onderbrengen bij de horecaexploitanten, de uitvoering wordt samen met WVS opgepakt. We willen zo het gastheerschap professionaliseren om sporters zo goed mogelijk te faciliteren.

Begin 2019 introduceren we een nieuw verhuursysteem. In december worden de vaste gebruikers van binnensport accommodaties geïnformeerd over alle ins en outs.

De aanpak van de bestuursopdracht Sport
De Raad heeft in oktober de aanpak van de bestuursopdracht Sport goedgekeurd. Dat betekent dat we in dit kwartaal verder werken aan afspraken rondom zelfbeheer en voeren we onderzoek uit naar de functionele bruikbaarheid van accommodaties. In kwartaal 1 en 2 van 2019 komt er een behoefteonderzoek sportaccommodaties waaruit mogelijke scenario’s voor de toekomst volgen en leggen we met de gemeenteraad vast wat de basissportfuncties moeten zijn in een dorpskern. Vervolgens starten we met ruimtelijke verkenningen, locatieonderzoeken en concretiseren we in 2019 scenario’s voor renovatie of voor multifunctionele accommodatie(s). Belangrijke partners in deze aanpak zijn de sportverenigingen, dorpsraden en schoolbesturen. Om deze planning uit te voeren is het belangrijk dat het benodigde budget beschikbaar is. Hier zal het College met de Raad over in gesprek blijven.

Toekomst buurtsportcoach onzeker
Eind juni zijn de buurtsportcoaches Demy en Jorn voortvarend aan de slag gegaan om sport onder ouderen en minder validen te stimuleren. Ze hebben inmiddels twee beweegpunten opgezet voor ouderen, zijn in overleg met verenigingen om te ondersteunen bij deze doelgroep, en ze hebben enkele evenementen georganiseerd. Zoals in september met de Raad is besproken, presenteren de coaches binnenkort hun aanpak om het sportaanbod voor deze doelgroep ook echt te realiseren. Helaas heeft de gemeenteraad het budget voor de buurtsportcoaches nog niet goedgekeurd. In de komende maanden gaan we het onderwerp nogmaals bespreken met de Raad, omdat wij ervan overtuigd zijn dat de buurtsportcoaches een doelgroep bedienen die veel behoefte heeft aan ondersteuning in sport en beweging.