Geen speelavonden december 2021

Beste leden,

We zijn afgelopen september met volle moed begonnen aan een nieuw sportief seizoen. Na een moeilijk jaar met veel onderbrekingen door de corona pandemie. Een nieuw seizoen waarbij we nieuwe leden hebben mochten verwelkomen, zowel bij de senioren als de junioren. De zaal was goed gevuld op dinsdagavond en op vrijdagavond werd er ook gespeeld door enkele die-hards.

Weerom verstoort de corona pandemie ons sportief seizoen. De regering heeft besloten om alle amateursporten (avondactiviteiten) voorlopig tot 19 december 2021 op te schorten. Dit is net voor de feestdagen en de kerstvakantie. Als bestuur kiezen wij ervoor om niet meer te sporten in december 2021. Als alles mee zit, wensen wij terug aan te vangen op dinsdag 4 januari 2022.

Voor januari 2022 hadden we gepland om enkel training sessies voor de nieuwe senioren te organiseren. De algemene ledenvergadering was ook reeds voorzien in januari. In afwachting van de corona ontwikkelingen komen wij hierop terug en houden jullie op de hoogte.

Het contributiejaar loopt van januari t/m december. Graag willen wij de contributie van december volgend jaar in vermindering brengen, mits uw goedvinden. Mocht u vragen hebben over het lidmaatschap of de contributie, neem dan gerust contact op met ondertekende via e-mail: penningmeester@bczundert.nl.

Wij hopen dat jullie allemaal gezond blijven en we elkaar weer kunnen terugzien in de sporthal in januari 2022.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Badminton Club Zundert (Kiki, Sharon en Jan)