Algemene Ledenvergadering 2020

Alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden zijn op dinsdag 25 februari van harte welkom bij de Algemene Leden Vergadering. Aanvang 19.45 uur in de sportkantine. 

Vanwege de ALV zal de speelavond voor de senioren van 20.30 – 22.30 uur vervallen.