Nieuws Sportvisie Gemeente Zundert

In de gemeente Zundert zijn we dit jaar van start gegaan met een gloednieuwe sportvisie waarmee we sporten in Zundert toekomstbestendig gaan maken. Vertegenwoordigers van de sportverenigingen en de gemeente werken hier in samen.

Tijdens de algemene ledenvergadering is de status tot nu toe toegelicht. Middels een nieuwsbrief gaat de ‘Sport in Zundert’ stuurgroep iedereen periodiek bijpraten over de voortgang van dit project. Informatie die voor onze club van belang is, zal vanaf nu met jullie gedeeld worden via deze weg.

Op pad voor een reserveringssysteem
Maandag 12 maart komt de werkgroep binnensport bijeen. Een aantal leden van de werkgroep is bezig om de mogelijkheden te onderzoeken voor een verhuurreserveringssysteem wat volledig voldoet aan de eisen die hier anno 2018 aan worden gesteld. De resultaten worden zichtbaar met ingang van het nieuwe sportseizoen, want dan moet het reserveringssysteem draaien.

Gebruik van materialen in sporthallen
Er is een inventarisatie gemaakt van alle materialen en toestellen van Onder de Mast.
In de sporthal hangen nu foto’s waarop te zien is hoe de materialen en toestellen opgeruimd moeten worden. Deze foto’s zijn door de beheerders van WVS opgehangen. Het goed opruimen van materialen is de verantwoordelijkheid van de vereniging die er op dat moment gebruik van maakt. We willen jullie vragen hier dan ook goed op te letten, zodat de volgende vereniging eenvoudig van start kan gaan met de training.

Accommodaties in beeld brengen
Binnenkort worden de sportaccommodaties digitaal in beeld gebracht. Alle areaalgegevens zijn dan bijgewerkt, wat betekent dat we onder meer onze opstallen, speelvelden, trainingsvelden, plantsoenen, en verhardingen precies in beeld hebben. Deze informatie dient vervolgens als uitgangspunt bij het sluiten van nieuwe gebruikersovereenkomsten.

Rabobank Clubkas Campagne

We hebben onze club weer aangemeld voor de jaarlijkse Rabobank Clubkas Campagne. Dit is het derde jaar dat we hieraan meedoen.

De Rabobank Clubkas Campagne is een initiatief van de Rabobank. Alle leden van deze bank mogen stemmen op een aantal verenigingen. Naar aanleiding van deze stemmen wordt er een bedrag verdeeld over de verenigingen. Vorig jaar was dit €732,78 voor BCZ!

Stemmen kunnen tussen 4 en 16 april uitgebracht worden op rabo.nl/dzb/rcc, leden zullen voor 1 april een brief krijgen met een persoonlijke inlog code.

Regel je je bankzaken bij de Rabobank, maar je bent nog geen lid? Wordt dan zsm lid om nog mee te mogen stemmen. Dit kan via de website van de Rabobank.

Tussenstand competitie

2017 zit er alweer bijna op, hoog tijd om te kijken hoe de competitieteams het er tot nu toe vanaf brengen!

Inline afbeelding 1
Inline afbeelding 3
Inline afbeelding 4
Inline afbeelding 5
Succes in de tweede helft van het seizoen!
Wedstrijdformulieren van thuiswedstrijden mogen ingeleverd worden bij Rein via bczundert@gmail.com.
Op dit moment is er nog niks bekend over de ORC competitie, wij houden jullie over de hoogte hierover.