Nieuws Sportvisie Gemeente Zundert

In de gemeente Zundert zijn we dit jaar van start gegaan met een gloednieuwe sportvisie waarmee we sporten in Zundert toekomstbestendig gaan maken. Vertegenwoordigers van de sportverenigingen en de gemeente werken hier in samen.

Tijdens de algemene ledenvergadering is de status tot nu toe toegelicht. Middels een nieuwsbrief gaat de ‘Sport in Zundert’ stuurgroep iedereen periodiek bijpraten over de voortgang van dit project. Informatie die voor onze club van belang is, zal vanaf nu met jullie gedeeld worden via deze weg.

Nieuwsbrief Maart 2018

Op pad voor een reserveringssysteem
Maandag 12 maart komt de werkgroep binnensport bijeen. Een aantal leden van de werkgroep is bezig om de mogelijkheden te onderzoeken voor een verhuurreserveringssysteem wat volledig voldoet aan de eisen die hier anno 2018 aan worden gesteld. De resultaten worden zichtbaar met ingang van het nieuwe sportseizoen, want dan moet het reserveringssysteem draaien.

Gebruik van materialen in sporthallen
Er is een inventarisatie gemaakt van alle materialen en toestellen van Onder de Mast.
In de sporthal hangen nu foto’s waarop te zien is hoe de materialen en toestellen opgeruimd moeten worden. Deze foto’s zijn door de beheerders van WVS opgehangen. Het goed opruimen van materialen is de verantwoordelijkheid van de vereniging die er op dat moment gebruik van maakt. We willen jullie vragen hier dan ook goed op te letten, zodat de volgende vereniging eenvoudig van start kan gaan met de training.

Accommodaties in beeld brengen
Binnenkort worden de sportaccommodaties digitaal in beeld gebracht. Alle areaalgegevens zijn dan bijgewerkt, wat betekent dat we onder meer onze opstallen, speelvelden, trainingsvelden, plantsoenen, en verhardingen precies in beeld hebben. Deze informatie dient vervolgens als uitgangspunt bij het sluiten van nieuwe gebruikersovereenkomsten.

Nieuwsbrief april 2018

Een jaar geleden, 18 april 2017, kwamen raadsleden, vrijwilligers van de verenigingen en medewerkers van de gemeente, samen om te brainstormen over de uitwerking van de Sportvisie. Nu een jaar later hebben we mooie stappen gezet. Wethouder Jan Aarts neemt binnenkort afscheid als wethouder en blikt terug op de afgelopen periode.

Een terugblik van Jan Aarts
Zundert in beweging’: de titel van de sportvisie. De titel doet al jullie werk eer aan: samen met verenigingen hebben we de sportvisie opgesteld en brachten we elkaar in beweging. Dít is burgerparticipatie ten top. Van onderop gaan denken hoe we sport in de gemeente kunnen versterken, samen met de verenigingen, de Raad en de gemeentelijke organisatie.

Breedtesport is de basis voor de sportvisie. Wij vinden het hier in de gemeente heel belangrijk om te sporten en sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. Sport draagt bij aan een goede gezondheid, een fijn sociaal leven, het geeft energie en zorgt voor plezier en ontspanning. Breedtesport zorgt ervoor dat iedere Zundertenaar op zijn of haar niveau kan bewegen en draagt bij aan verbinding en ontmoeting tussen mensen.

Wat zijn dan onze plannen? We richten ons op drie pijlers: zelfbeheer van verenigingen, accommodaties en doelgroepen stimuleren. Met het doelgroepenbeleid zijn we ver gekomen: voor kinderen is er Sjors Sportief; voor mensen met een beperking bieden we kansen via Uniek Sporten en met een buurtsportcoach hopen we de mogelijkheden om te sporten te vergroten.

Sport staat in de gemeente heel hoog op de agenda. Het besef dat er geld moet vrijkomen om de kwaliteit van de sportaccommodaties te blijven garanderen is alom aanwezig. Het beheer van sportaccommodaties ligt voorlopig nog bij de gemeente. Het kwalitatief op orde krijgen heeft nu prioriteit en dat gaan we in overleg met verenigingen doen. Het is net als met een huurhuis: de verhuurder kan een huis niet verhuren als er overal scheuren en gaten in het huis zitten. Om het op te knappen, is geld nodig.

Zonder budget komt er geen zelfbeheer. En als straks dat benodigde budget er is, laten we het zelfbeheer dan gewoon gaan uitproberen bij enkele verenigingen. Samen ontdekken wat werkt en wat niet. Er is geen blauwdruk voor zelfbeheer; het moet passen bij onze verenigingen en de gemeente.

De pijler accommodaties staat even on hold. Er wordt soms te eng gedacht over deze pijler, over wat het mogelijk kan brengen. Laten we niet focussen op het al dan niet samenvoegen van verenigingen, maar laten we kijken hoe we de huidige locaties beter kunnen benutten. Kijk naar wat je hebt, en maak dat sterker.

Als wethouder mocht ik de stuurgroep voorzitten. De stuurgroep neemt de besluiten in het project en rapporteert daar over naar college en raad. De stuurgroep bestaat uit een goede club mensen. Mensen die vanuit ’t grotere belang kunnen denken. Dat is ontzettend waardevol. En waar kan dat soort samenwerking toe leiden? Misschien wel tot een ’n sportraad en een sportvastgoed-raad? 

Ik wil een ieder van jullie hartelijk danken voor de inzet om Zundert in beweging te brengen. In 2018 moeten we tempo houden, want anders verliezen we motivatie. We houden de verenigingen aangehaakt en pakken samen door. Binnenkort neem ik afscheid als wethouder. Natuurlijk had ik het project als wethouder het liefst zelf afgerond, maar ik heb alle vertrouwen in mijn opvolger.

Met sportieve groet,
Jan Aarts, Wethouder Sport

Nieuw reserverings-systeem
We zijn op pad voor een nieuw reserveringssysteem. We hebben nu de voorwaarden waaraan het systeem moet voldoen. Deze maand vindt de marktoriëntatie plaats en worden een aantal leveranciers uitgenodigd om hun product te presenteren. In juni besluiten we met welk verhuursysteem we het nieuwe sportseizoen gaan starten.

Verhuurvoorwaarden onder de loep
Dit voorjaar worden de verhuurvoorwaarden en het gebruikersreglement bekeken. Hoe actueel zijn ze? Is er nieuwe wet-en regelgeving? Wat zijn de ervaringen van onze klanten met de voorwaarden? We verwachten in de zomer de resultaten te presenteren.

Daarnaast kijken we ook naar het beheer en toezicht in de hallen. Samen met de WVS en de uitbaters van de horeca in onze sporthallen hebben we hierover ervaringen uitgewisseld. Wat gaat er goed? Wat kan beter? Welke ontwikkelingen komen op ons af, welke kansen zijn er? Wat kunnen uitbaters hierin betekenen? Het doel is om bij aanvang van het nieuwe sportseizoen de eerste stap te zetten naar een optimale inzet van beheerders op basis van de bezetting van de hallen in het seizoen 2017/2018.