NIEUWSBRIEF JUNI

Nog 2 weken tot de zomerstop. De laatste trainingen voor de jeugd zijn op dinsdag 25 juni. De senioren hebben hun laatste speelavond op vrijdag 28 juni.

Dinsdag 3 september, na de zomer en bloemencorso, starten wij weer met de eerste training/speelavond.

Badminton Club Zundert wenst iedereen een fijne, sportieve en zonnige vakantie!

Zomeravond badminton Breda

Ook dit jaar is het Racketcentrum in Breda weer speciaal geopend op de woensdagen voor de badmintonners (voor alle leeftijden). Voor iedereen die graag een shuttle wil slaan (ook diegene die geen lid is van een vereniging).

  • Elke woensdagavond van 3 juli t/m 14 augustus 2019
  • Van 19.30 -22.00 uur
  • 16 banen beschikbaar
  • € 4,00 per persoon per avond
  • Racketcentrum Breda, Terheydenseweg 500

Nieuws Sport in Zundert

Onderhoud van de sportgebouwen

In februari hebben mensen van het WHC (het bedrijf dat voor de gemeente de onderhoudsplanningen maakt) de brandveiligheid en de toegankelijkheid van alle sportgebouwen (kantines, clubhuizen, sporthallen, kleedkamers etc.) getoetst. Er wordt nu de laatste hand gelegd om de werkzaamheden onder te verdelen in noodzakelijk en wenselijk. De noodzakelijke werkzaamheden worden uiteraard uitgevoerd, de wenselijke worden per situatie bekeken en beoordeeld.
In de zomervakantie worden de vloeren van de sporthallen Onder de Mast en ‘t Trefpunt gerenoveerd. 

De toekomst van sportaccommodaties in Zundert

In opdracht van de gemeenteraad werken we aan een toekomstvisie voor de sportaccommodaties in de gemeente. De Raad moet zo objectief mogelijk geïnformeerd worden, en dus zijn we op zoek gegaan naar naar een extern bureau die een professioneel advies kan geven over toekomstbestendige sportaccommodaties. In de Ronde van 14 of 15 mei wordt het traject verder toegelicht. In ieder geval zal de Raad nog voor zomervakantie, conform de planning van de bestuursopdracht Sport, worden geïnformeerd over de eerste bevindingen. Uiteraard worden de sportverenigingen hierbij betrokken.