Speeltijd op vrijdag vanaf 23 september terug naar 21.00 – 23.00 uur

Sinds september 2015 speelt BCZ op vrijdagavond van 20.00 – 22.00 uur. Dit is destijds op verzoek van de gemeente besloten vanwege een verminderde bezetting op de vrijdagavond.

In de tussentijd zijn er meerdere evaluatiemomenten geweest en hebben we van verschillende leden reactie mogen ontvangen op de speeltijd vanaf 20:00. Helaas heeft het vervroegen van de speeltijd niet tot meer jeugdleden op de vrijdagavond geleid, wat één van de beoogde voordelen was. Als bestuur hebben wij ook altijd de optie open gelaten om onze oude speeltijd (vanaf 21:00 uur) weer terug te nemen.

Daarnaast zijn Patricia, Piet en Linsey sinds februari 2016 samen met andere sportverenigingen en de gemeente in overleg om tot een sportvisie voor de komende 10 jaar te komen. Daaruit is o.a. een samenwerkingsverband gekomen met de drie grootste gebruikers van Sporthal Onder de Mast (Zundertse Zaalvoetbal Competitie, Volleybalvereniging Zuvo en BCZ). Tussen deze verenigingen zijn afspraken gemaakt om de bezettingsgraad van de sporthal te verhogen.

Eind augustus is er contact geweest met de zaalvoetbal, waarin zij aangaven meer uren op de vrijdagavond te kunnen vullen. Dit kan door hen een uur extra te geven aansluitend aan de huidige speeltijd van de zaalvoetbal.

Het bestuur heeft daarom besloten dat de speeltijd op vrijdagavond vanaf 23 september wordt terug gezet naar 21.00 – 23.00 uur.

Uiteraard begrijpen wij dat deze wijziging op korte termijn wordt doorgevoerd, helaas konden wij dit niet eerder communiceren omdat een bevestiging van de gemeente noodzakelijk was. Natuurlijk staan wij als bestuur open voor jullie reactie.