Nieuws Sport in Zundert

Onderhoud van de sportgebouwen

In februari hebben mensen van het WHC (het bedrijf dat voor de gemeente de onderhoudsplanningen maakt) de brandveiligheid en de toegankelijkheid van alle sportgebouwen (kantines, clubhuizen, sporthallen, kleedkamers etc.) getoetst. Er wordt nu de laatste hand gelegd om de werkzaamheden onder te verdelen in noodzakelijk en wenselijk. De noodzakelijke werkzaamheden worden uiteraard uitgevoerd, de wenselijke worden per situatie bekeken en beoordeeld.
In de zomervakantie worden de vloeren van de sporthallen Onder de Mast en ‘t Trefpunt gerenoveerd. 

De toekomst van sportaccommodaties in Zundert

In opdracht van de gemeenteraad werken we aan een toekomstvisie voor de sportaccommodaties in de gemeente. De Raad moet zo objectief mogelijk geïnformeerd worden, en dus zijn we op zoek gegaan naar naar een extern bureau die een professioneel advies kan geven over toekomstbestendige sportaccommodaties. In de Ronde van 14 of 15 mei wordt het traject verder toegelicht. In ieder geval zal de Raad nog voor zomervakantie, conform de planning van de bestuursopdracht Sport, worden geïnformeerd over de eerste bevindingen. Uiteraard worden de sportverenigingen hierbij betrokken.