Ledenaantal BCZ

Tijdens de algemene ledenvergadering 2 februari j.l. is er gesproken over het ledenaantal en met name het dalende ledenaantal bij de jeugd. Verschillende ideeën om het ledenaantal te vergroten is tijdens de ALV besproken en het bestuur is druk bezig met het werven en behouden van jeugdleden.

De afgelopen tijd heeft de sportstimulering weer plaats gevonden en zijn er meerdere keren advertenties in de bode en op facebook geplaatst. Dit heeft ons in de eerste maanden van 2016 al weer 6 nieuwe jeugdleden en 5 seniorenleden opgeleverd!

Momenteel bestaat onze club uit 69 leden, onderverdeeld in 16 junioren en 53 senioren.