Commissie tot behoud Subsidie

De commissie die in het leven was geroepen om de mogelijkheden tot subsidiebehoud te onderzoeken heeft haar werk voltooid en haar bevindingen aan het bestuur gerapporteerd in de vorm van een eindverslag.

Dit verslag kunt u op de website lezen.  Badminton Club Zundert dankt de commissieleden (Piet, Ron en Pieter) voor het uitstekende werk dat ze hebben verricht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.