Algemene ledenvergadering 2015

De ALV vond plaats op 20 jan. jl. Jaarlijks keren een aantal agendapunten terug, zo ook dit jaar. Training, sponsoring, commissies, jaarverslagen, bestuur, enz. Hierbij een korte samenvatting van ALV:

De financiële gegevens zijn doorgenomen. De kascontrolecommissie heeft het bestuur decharge verleend over 2014. Voor 2015 hebben we mede door de “Commissie tot behoud Subsidie” in tegenstelling tot eerdere berichtgeving weer subsidie ontvangen. Daarnaast is de begroting voor 2016 doorgenomen en goedgekeurd door de leden.

Het bestuur van BCZ is gewijzigd, met goedkeuring van de leden.Tijdens de ALV zijn zowel Marc als Pieter afgetreden. Bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren! Marc stopt na 6 jaar als voorzitter. Linsey neemt de voorzittershamer over. Pieter, al 12 jaar bestuurslid, stopt als jeugdleider. Ilona neemt het stokje over. Lars en Rein komen in het bestuur als resp. penningmeester en bestuurslid. Wij heten hen van harte welkom! Patricia blijft aan als secretaris tot voorjaar 2016. Zij stelt zich herkiesbaar, maar denk je dat lijkt me wel iets, laat het maar weten.

Een ander belangrijk punt dat aan bod kwam was het sponsorplan. Het sponsorplan, waarvan de basis klaar ligt, hoeft alleen nog maar uitgevoerd te worden. Stefan en Pieter zoeken hierbij hulp om bij Zundertse ondernemers langs te gaan. Spreek je dit aan en wil je ze een handje helpen laat hen of iemand van het bestuur dit even weten. Mede hierdoor zijn we minder afhankelijk van subsidie en is er geld om activiteiten te organiseren voor leden.

Het tijdstip van de 2e trainingssessie is vervroegd naar 20u. Senioren trainen het laatste half uur bij de 2e groep junioren mee.  Zorg wel dat je warm bent als de training begint. Kom dus een kwartiertje eerder!

Voor senioren is er sinds vorig jaar een afsluiter van het seizoen, vorig jaar de BBQ bij Carina. Dit willen we er graag in houden. Daarom is er een activiteitencommissie samengesteld, bestaande uit Estella en Tim. Zij gaan ons verassen met een activiteit dit jaar. Wil je hierbij helpen, geef dit aan hen door.

Namens het bestuur iedereen bedankt voor zijn/haar aanwezigheid!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.