Algemene ledenvergadering 2-2-2016

Op 2 februari j.l. heeft de algemene ledenvergadering plaats gevonden.

Hierbij heeft iedereen ‘kennis’ kunnen maken met een aantal nieuwe bestuursleden en bestuursleden met een nieuwe functie binnen BCZ.

Linsey, onze nieuwe voorzitter, opende de vergadering.

De belangrijkste speerpunten voor het komende jaar zijn:
Jeugd: het ledenaantal blijft afnemen. Hoe kunnen we het ledenaantal weer laten groeien? Alle ideeƫn zijn welkom.

Financieel: de trend lijkt gezet dat we jaarlijks een tekort in de begroting houden. De club heeft in 2015 een verlies geleden (dit was ook ingecalculeerd). Stijgende huurkosten omdat we een groter gedeelte van de zaal huren, minder subsidie ontvangen dan in 2014 en minder sponsoren dan verwacht. We moeten er echter wel om waken dat het eigen vermogen van de club niet te snel daalt. De begroting van 2016 en 2017 geven ook een tekort in de begroting en als club zullen wij hierop moeten reageren. Wat ons op het volgende punt brengt.

Sponsoring: Gestart is met de ‘vrienden van BCZ’. We hebben tot nu toe 9 sponsors. Dit moet natuurlijk groeien! Ilona is druk bezig met het sponsorplan. Vind je het leuk om hieraan mee te helpen, alle hulp is welkom!

Er is kort gesproken over het nieuwe beleid van de gemeente betreft de “sportvisie”. Wij zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Meer informatie volgt t.z.t.