Algemene Leden Vergadering 2017

Op 14 februari jl. heeft de algemene leden vergadering plaats gevonden. Hierbij een kleine samenvatting:

Sportvisie 2016-2026
In 2016 is gemeente Zundert gestart met het ontwikkelen van de sportvisie in samenwerking met alle sportverenigingen in de gemeente. Tijdens de verschillende bijeenkomsten in het afgelopen jaar, is er gesproken over de toekomst van de sport in de gemeente. Inmiddels zijn er verschillende werkgroepen opgericht. BCZ heeft zicht aangesloten bij de werkgroep zelfbeheer binnensport. In maart 2017 zal de eerste bijeenkomst van deze werkgroep plaats vinden.

Daarnaast heeft bovenstaande een samenwerkingsverband opgeleverd tussen ZUVO, Zundertse Zaalvoetbal, BCZ en sportkantine de Cup. Hierbij zijn afspraken gemaakt m.b.t. samenwerking in o.a. het verdelen van de zaalhuur.

Financieel
BCZ heeft in 2016 een verlies geleden. Dit werd voornamelijk  veroorzaakt door de stijging in de huurkosten. Naast dat we meer zaal zijn gaan huren, is ook de prijs van de zaal gestegen. In totaal vormt de zaalhuur 65% van onze totale uitgaven.

Een dergelijk verlies kunnen we momenteel met onze reserves opvangen, echter houdt dit een keer op. Als club zullen wij hierop in moeten spelen. Waar kunnen we nog meer bezuinigen? en hoe kunnen we meer inkomsten creëren? Verschillende ideeën hiervoor zijn door de leden aangedragen.

In de begroting van 2018 is in overleg met de leden een aanpassing aangebracht. De zaalhuur is verhoogd, waardoor er een groter tekort ontstaat op de begroting.

Sponsoring
Sponsoring is een belangrijk onderdeel om meer inkomsten te creëren. We hebben sinds een paar jaar de “vrienden van BCZ”. Echter komt dit nog niet goed uit de verf. Daarom gaat het bestuur op korte termijn een brainstormavond organiseren. Tijdens deze avond kunnen leden hun ideeën wat betreft sponsoring aan het bestuur doorgeven, zonder dat er verdere verplichtingen aan vast zitten.

40-jarig jubileum
In het voorjaar van 2017 gaan wij ons 40-jarig jubileum vieren. Voor de jeugd zal er door de jeugdbegeleiding een mooie dagactiviteit worden georganiseerd. Daarnaast is er een commissie aangesteld om het feest voor de seniorenleden te organiseren. Op korte termijn volgt meer informatie hierover..

Binding
Tijdens de ledenvergadering hebben de aanwezige leden een papieren hartje ontvangen, met het verzoek hier onze club te omschrijven “Hoe voel jij je verbonden aan onze club?”, “Wat komt in je op als je denkt aan BCZ?”.

Hieruit zijn hele mooie en leuke reacties gekomen. Binnenkort zullen wij tijdens de speelavond ook aan alle andere leden vragen een persoonlijke boodschap op te schrijven.