Nieuws Sportvisie Gemeente Zundert

Nieuwsbrief januari 2019

We boeken vooruitgang
We zijn het nieuwe jaar goed van start gegaan. Er is een nieuwe aannemer voor het onderhoud van de sportvelden, de atletiekbaan is goedgekeurd tot 2021, dinsdag heeft de Raad het budget voor de buurtsportcoach goedgekeurd en met het nieuwe Sjors Sportief boekje kunnen kinderen weer volop kennismaken met jullie verenigingen. Ook zijn we deze week gestart met het aantrekken van een organisatie die de expertise in huis heeft over toekomstbestendige sportaccommodaties om te beoordelen of die van ons toekomstbestendig zijn.

Ondertussen gaan we in het veld door met de middelen die we hebben en moeten de gebouwen en velden voldoen aan de basisvoorwaarden. Initiatieven die hier een bijdrage aan leveren juichen we als gemeente van harte toe. Zo zijn er de vele vrijwilligersdagen van verenigingen waar jullie samen de handen uit de mouwen steken. Daarnaast start VV Moerse Boys op het hoofdveld een pilot met een robotmaaier. De gemeente wil samen met de nieuwe aannemer ook een robotmaaier inzetten op een andere sportveld. Welke dat wordt, bespreken we met jullie. VV Achtmaal heeft daarnaast het initiatief genomen om een tribune te bouwen. Een welkome aanvulling voor de toeschouwers.

Laten we in 2019 doorgaan op deze ingeslagen weg.

Met sportieve groet,
Twan Zopfi, wethouder Sport

Sportgebouwen op orde brengen
In de komende weken wordt door het WHC (het bedrijf dat voor de gemeente de onderhoudsplanningen maakt) de toegankelijkheid van alle sportgebouwen (kantines, clubhuizen, sporthallen, kleedkamers etc.) getoetst. Ook wordt bekeken of de gebouwen voldoende brandveilig gebruikt kunnen worden. Tevens worden de plattegronden geactualiseerd. De aanvang van deze werkzaamheden is tevens de (her-)start van het deelproject accommodaties. De werkgroep is hierover geïnformeerd en, indien verenigingen willen, kunnen ze meelopen tijdens deze controles. De resultaten worden gebruikt voor de actualisering van de onderhoudsplanningen en de nieuwe gebruikersovereenkomst met de verenigingen.

Onderzoek naar de toekomst van sportaccommodaties
Of de huidige sportaccommodaties voldoende toekomstbestendig (te maken) zijn is onvoldoende inzichtelijk. In ieder geval voldoen niet alle accommodaties aan de kwaliteit die vandaag de dag aan dergelijke gebouwen wordt gesteld. In opdracht van de gemeenteraad werken we aan een sportaccommodatieplan, een toekomstvisie. Moeten we gaan renoveren of gaan we nieuwe accommodaties bouwen en waaraan dient een basissportaccommodatie te voldoen? Om de raad zo objectief mogelijk te kunnen adviseren gaan we op zoek naar een gespecialiseerd bureau. Omdat deze organisatie een goed gevoel voor de Zundertse opgave moet hebben gaan we vooruitlopend op een opdracht de markt consulteren. Deze marktconsultatie is inmiddels gepubliceerd op Tenderned en staat tot 1 februari open.