Algemene ledenvergadering

Alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden zijn op dinsdag 20 januari van harte welkom bij de Algemene Leden Vergadering. Aanvang 19.45 uur in de sportkantine.

De volgende punten staan op de agenda:
1 Opening
2 Notulen ALV 2014
3 Jaarverslag secretaris
4 Jaarverslag jeugdleider
5 Jaarverslag competitieleider
6 Kascontrole
7 Jaarverslag penningmeester
8 Begroting 2016
9 Sponsoring
10 Training
11 Seniorenactiviteit / commissie 40-jarig jubileum
12 Aftreedrooster
13 Rondvraag
14 Sluiting
Vanwege de ALV zal de speelavond voor de senioren vanaf 20.30 uur vervallen.

Het bestuur hoopt jullie allen te zien op dinsdag 20 januari!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.