40-jarig jubileum Badminton Club Zundert

Vandaag 40 jaar geleden werd Badminton Club Zundert opgericht door een vriendenclub. Zij speelden destijds in de gymzaal aan de Turnstraat. In de zomer van 1978, toen Sporthal Onder de Mast in aanbouw was, hebben zij de club omgevormd tot een open vereniging. In samenwerking met de Nederlandse Badminton Bond zijn de statuten en het huishoudelijk regelement opgesteld en is de inschrijving voor nieuwe leden begonnen. Eind september 1978 was de sporthal klaar en is Badminton Club Zundert in deze hal gaan spelen. Per 1-1-1979 is de club officieel bij de Badminton bond aangemeld. BCZ speelde op dinsdag in het vroege blok tot 20.30 uur en op vrijdag in het late blok vanaf 20.30 uur. Op beide dagen speelden de zaalvoetbal na, of voor BCZ.

Aan belangstelling geen gebrek. In het najaar van 1978 moest het bestuur een ledenstop invoeren en een wachtlijst aanleggen, zowel voor junioren als senioren. In de piek in 1979 was de wachttijd 9 maanden. Begin jaren tachtig werd het minder hectisch, maar het beleid van een vroeg en een laat blok is nooit veranderd. Later gaf de zaalvoetbal aan geen behoefte meer te hebben aan de dinsdag door een teruglopend aantal leden en heeft BCZ de gehele dinsdagavond gekregen.

 

We maken even een flinke sprong naar 2016, want een aantal van bovengenoemde zaken is ook dit jaar weer aan de orde geweest. De gemeente is eind 2015 gestart met het project “Sportvisie 2016-2026”. Een commissie vanuit BCZ is hierbij betrokken. Uit deze sportvisie is een samenwerkingsverband voortgekomen met Volleybalvereniging ZUVO, de Zundertse Zaalvoetbalcompetitie, Sportcafé de Cup en Badminton Club Zundert. Dit samenwerkingsverband heeft er o.a. toe geleid dat wij vanaf september op de vrijdagen weer om 21.00 uur zijn gaan spelen zodat de zaalvoetbal de uren voor ons kon benutten. Daarnaast zijn wij in dit samenwerkingsverband en met de gemeente aan het bekijken hoe wij verbeteringen kunnen aanbrengen ten aanzien van de accommodatie en zelfbeheer van de sporthal.

In oktober 2016 hadden wij ook weer te maken met wachtlijsten. Geen wachtlijst om lid te worden, maar een wachtlijst om te mogen spelen op de baan tijdens de speelavond van de senioren. Op 25 Oktober j.l. resulteerde dit in 7 spelers die gezellig naast de baan stonden te wachten. Voor de club is dit een goed teken, voor de betreffende spelers betekende dit helaas even geduld.

Het aantal nieuwe leden heeft hierin zeker een bijdrage, we hebben in 2016 namelijk 9 junioren en 15 seniorenleden mogen verwelkomen, waaronder ook een aantal oud-jeugdleden. Tijdens de eerste seniorentraining waren er zoveel spelers aanwezig dat er zelfs tussen de banen getraind moest worden. Het stijgende aantal seniorenleden heeft er ook voor gezorgd dat we dit jaar een extra competitieteam hebben opgesteld.

Voor de jeugdleden werd er dit jaar ook een recreatieve competitie opgezet door een andere vereniging, helaas hebben we geen competitieteam kunnen aanmelden vanwege te weinig animo. Wel zijn we in 2016 gestart met deeldiploma’s voor onze jongste trainingsgroep. Diploma’s kunnen verdiend worden door bijvoorbeeld een bepaald aantal keer de shuttle hoog te houden of de spelregels van het enkelspel te begrijpen. De sportstimulering die jaarlijks wordt georganiseerd, zorgt altijd weer voor nieuwe aanwas in de eerste trainingsgroep. Het jeugduitje naar de Tongelreep heeft voor veel plezier en samenwerking tussen beide trainingsgroepen gezorgd. Het is een kleine, maar ontzettend leuke jeugdgroep.

Vandaag bestaat Badminton Club Zundert 40 jaar. Natuurlijk laten wij dit jubileum niet ongemerkt voorbij gaan. In het voorjaar van 2017 zullen wij zowel voor de jeugd- als voor de seniorenleden een leuke jubileumactiviteit gaan organiseren.

Namens het bestuur wensen wij iedereen een mooie jaarwisseling en een gelukkig, gezond, liefdevol en sportief 2017!